Regulamin Forum "KNX Polska"

Regulamin forum KNX Polska
Elmark
Posty: 113
Rejestracja: 16 lis 2007, o 15:25

Regulamin Forum "KNX Polska"

Post autor: Elmark » 26 lut 2010, o 15:02

REGULAMIN FORUM KNX POLSKA

§1. Zasady ogólne
1.1. Forum „KNX Polska” - dalej zwane Forum - jest ogólnodostępnym internetowym forum dyskusyjnym o tematyce związanej z systemem KNX/EIB działającym pod auspicjami Stowarzyszenia KNX Polska.
1.2. Forum nadzoruje "Zespół Moderatorów". Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za funkcjonowanie Forum jest Pan Marek Rybka (użytkownik Elmark SC).
1.3. Forum ma za zadanie umożliwić wymianę wiedzy, doświadczenia i poglądów Użytkownikom Forum.
1.3.1. Wszystkie wypowiedzi na forum wyrażają wyłącznie prywatne poglądy Użytkowników.
1.4. Językiem używanym na Forum jest język polski. Dopuszcza się zamieszczanie tekstów w języku obcym, jeśli jest to język pierwotny danego tekstu.
1.5. Na Forum zabrania się:
1.5.1. Zamieszczania treści rasistowskich, obelżywych lub innych, które obrażają uczucia pozostałych użytkowników, w tym także religijne. Zachowaj kulturę na forum.
1.5.2. Łamania prawa obowiązującego w Polsce, w tym namawiania do popełnienia przestępstwa.
1.5.3. Trollingu, czyli działań mających na celu wzniecenie kłótni internetowej.
1.5.4. Reklamowania działalności komercyjnej bez zgody Administratora (np. firm, sklepów internetowych, serwisów aukcyjnych, itp.) poprzez przekaz wprost (reklama w poscie) lub umieszczanie odsyłacza do stron www (link).

§2. Dostęp do Forum i rejestracja
2.1. Forum jest ogólnodostępne, każdy niezależnie od wieku, może przeglądać forum, jednak aby móc brać czynny udział w dyskusjach należy utworzyć konto użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
2.2. Osoby posługujące się więcej niż jednym kontem oraz osoby, które po uprzednim zablokowaniu lub usunięciu z Forum, zarejestrują się ponownie bez indywidualnej zgody Administratora będą usuwane bez ostrzeżenia.
2.3. Login/nick (również podpis) użytkownika nie może naruszać regulaminu forum, zawierać imion, które mają powszechne znaczenie społeczne lub symboliczne (np. prezydenta, premiara) oraz ranić uczuć innych użytkowników.
2.4. W przypadku rejestracji loginu sugerującego status prawny, status społeczny lub zawierającego imię i nazwisko osoby powszechnie znanej należy w ciągu 14 dni od zarejestrowania udostępnić Administratorowi informacje umożliwiające potwierdzenie tożsamości. Odmowa ich udostępnienia spowoduje skasowanie konta. Sprawdzenie tożsamości dotyczy również tych, którzy mając login neutralny podają się za takie osoby w treści napisanych wiadomości.
2.5. UWAGA! Jeśli nie chcesz spełnić wszystkich warunków niniejszego Regulaminu, jeśli chcesz z kimkolwiek walczyć oraz jeśli chcesz "nawracać" Użytkowników Forum na własne poglądy to prosimy – NIE REJESTRUJ SIĘ na tym forum. Znajdziesz w Internecie wiele for, które niewątpliwie spełnią Twoje oczekiwania.

§3. Zakładanie tematów i pisanie odpowiedzi
3.1. Przed założeniem nowego tematu użytkownik powinien sprawdzić, czy nie istnieje temat podobny. Pomocą może być opcja "Szukaj".
3.2. Rozwój tematu to wypadkowa pierwotnej jego koncepcji w założeniu autora i kolejnych, kształtujących temat, wypowiedzi dyskutantów.
3.3. Należy zachować porządek Forum w obrębie działów tematycznych. W przypadku trudności rozpoznania właściwego działu dla tematu autor powinien umieścić go w miejscu, które uważa za najbardziej odpowiednie, a nie w pierwszym lepszym.
3.4. Pisząc na Forum każdy może wyrażać swoje poglądy, zadawać pytania i wyrażać swoje wątpliwości – wyjątkiem są sytuacje opisane w punkcie 1.5 i punkcie 3.9.
3.5. Zasady prowadzenia dyskusji:
3.5.1. Zobowiązuje się wszystkich dyskutantów do poszanowania poglądów innych oraz rzeczowości w dyskusji.
3.5.2. Żadna wypowiedź, choćby wydawała się dziwna lub świadczyła o niewielkiej wiedzy osoby wypowiadającej się, nie może być wyśmiewana czy atakowana.
3.5.3. Głównym celem rozmowy jest poszukiwanie prawdy, a nie udowadnianie własnych racji.
3.5.4. Prosimy o opieranie się na faktach i sprawdzonych źródłach, a także o trzymanie się rozpoczętego wątku, bez zbędnych dygresji.
3.5.5. Ewentualnej krytyce powinny podlegać raczej postawy niż konkretni ludzie.
3.5.6. Ciężar dowodzenia oskarżenia spoczywa na oskarżającym, a brak dowodu jest równoznaczny z oszczerstwem.
3.6. Teksty, które nie są autorstwa piszącego wiadomość powinny być umieszczane jako cytat (opcja "Cytuj" - patrz "Zasady Cytowania").
3.7. Zasady cytowania:
3.7.1. Wypowiedzi zawarte na Forum cytuje się poprzez podanie nicka autora i wskazania tematu z którego wypowiedź pochodzi - nie dotyczy cytatów w obrębie jednego tematu.
3.7.2. W przypadku odnoszenia się do całej ostatniej wypowiedzi w temacie nie należy jej powielać cytowaniem.
3.7.3. Każdy zamieszczony cytat powinien być skomentowany.
3.7.4. Należy zwrócić uwagę, aby cytowane były tylko fragmenty tekstu zawierające treść istotną dla dyskusji, natomiast do całości dokumentu należy podać link (patrz punkt 3.9.3)
3.8. Na forum nie dopuszcza się prowadzenia dyskusji na zasadzie "ping-ponga" tj. jednozdaniowych lub jednowyrazowych wstawek.
3.9. Do wymiany uwag i pytań prywatnych i wszelkich uwag niezwiązanych z tematem powinno służyć PW oraz e-mail.
3.10. Pisząc na Forum należy unikać:
3.10.1. Zamieszczania uporczywych dygresji i odchodzenia od tematu przez użytkownika, mimo wcześniejszych ostrzeżeń moderatora.
3.10.2. Jednozdaniowych lub jednosłownych wypowiedzi, które nie wnoszą nic merytorycznego do dyskusji (dotyczy to zwłaszcza postów zawierających tylko emotikony).
3.10.3. Utrudnianiu rozmowy przez tzw. floodowanie, czyli wklejanie wielu długich tekstów, nawet jeśli są one związane z omawianym tematem.
3.10.4. Zamieszczania prywatnych uwag, skierowanych przeciwko drugiemu Użytkownikowi, czy większości Użytkowników Forum, raniących ich lub niszczących ich dobre imię (punkty 3.4 i 3.8).
3.10.5. "Zaśmiecania" tematu wątkiem poruszanym już (zwłaszcza przez tą samą osobę) w innych miejscach na forum.
3.10.6. Analizowania pojedynczych słów wyrywanych z kontekstu i odwracania uwagi od właściwego tematu, zwłaszcza jeżeli autor tematu lub pozostali dyskutanci proszą o powrót do wątku głównego.
3.10.7. Sprowadzania rozmowy jedynie do próby przeforsowania własnego poglądu, z pominięciem argumentów.
3.10.8. Pisania WIELKIMI LITERAMI, gdyż jest to traktowane jako krzyk.
3.10.9. Pisania nie na temat.
3.11. W przypadku niezastosowania się do powyższego należy spodziewać się interwencji moderatora - patrz punkt 4.6.

§4. Moderacja forum
4.1. Administratorzy i moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich niezgodnych z regulaminem postów możliwie jak najszybciej. Prosimy o wyrozumiałość ponieważ nie jest możliwe natychmiastowe przeczytanie każdej wiadomości.
4.2. Zadaniem moderatora jest czuwanie nad porządkiem na forum. NIE JEST natomiast obowiązkiem animowanie dyskusji. Moderator nie jest zobowiązany do zabierania głosu w danym wątku, szukania argumentów do dyskusji czy podsumowań tematu.
4.3. Moderator nie jest arbitrem, a jego rola nie polega na rozstrzyganiu kwestii spornych i przyznawaniu racji stronom.
4.4. W trakcie dyskusji moderator może wydzielić z tematu wątki poboczne, gdy uzna, że temat stanie się czytelniejszy, lub na prośbę autora tematu.
4.5. Każdy moderator może interweniować w obrębie całego forum, w szczególności zaś odpowiedzialny jest za porządek w przydzielonych mu działach.
4.6. Interwencje moderatora mogą przybierać następujące formy:
4.6.1. Publiczne zwrócenie uwagi użytkownikowi w danym temacie.
4.6.2. Upomnienie nadane w formie ostrzeżenia. Po przekroczeniu granicy ostrzeżeń użytkownik zostaje automatycznie zablokowany, tzn. traci możliwość zalogowania się na Forum, a kontakt z administratorami może uzyskać jedynie pisząc na adres: admin@knxforum.pl).
4.6.3. Poproszenie użytkownika o wyjaśnienie stanowiska lub w skrajnych przypadkach przeproszenie przez użytkownika innych forumowiczów.
4.6.4. Zablokowanie tematu.
4.6.5. Wycięcie lub zmiana części postu użytkownika z wyraźnym zaznaczeniem, w którym miejscu nastąpiła ingerencja (w drobnych przypadkach interwencje moderatora są oznaczane przez [...] (czyli nawias kwadratowy z wielokropkiem, pisany kolorem czerwonym).
4.6.6. Usunięcie pojedynczego postu.
4.6.7. Usunięcie całego tematu.
4.6.8. W skrajnych przypadkach usunięcie konta użytkownika lub zablokowanie mu dostępu do forum, o czym użytkownik zostanie wcześniej poinformowany przez PW lub e-mailem.
4.7. Moderator ma prawo ingerować w post lub go wykasować w przypadkach gdy narusza ona w jakimkolwiek punkcie Regulamin Forum.
4.8. Administratorzy i moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść postów na forum - z wyjątkiem wiadomości pisanych przez nich.
4.9. Moderator nie ma obowiązku informowania o powodach usunięcia postu (jednak zazwyczaj to robi).
4.10. Propozycje i zastrzeżenia dotyczące moderowania prosimy pisać na forum "Organizacja KONNEX – Forum KNX". Ewentualne nieścisłości należy wyjaśniać u moderatorów odpowiedzialnych za dany dział.
4.11. Administracyjne decyzje Moderatorów można kwestionować poprzez wysłanie Prywatnej Wiadomości (PW) do osoby nadzorującej Forum (użytkownik Elmark SC).
4.12. Decyzje Administratora forum są ostateczne.

§5. Postanowienia Końcowe
5.1. Uwagi, propozycje i pytania dotyczące forum i kierunku jego rozwoju, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej prosimy pisać na forum „Organizacja KONNEX – Forum KNX” – Administratorzy dołożą starań, aby forum rozwijało się z pożytkiem dla wszystkich, jednak nie należny się spodziewać, iż pozytywnie zostaną rozpatrzone wszystkie propozycje (zwłaszcza te o charakterze indywidualnym).
5.2. W kwestiach nieujętych w regulaminie obowiązuje opinia Moderatora lub Administratora Forum.
5.3. Drastyczne lub uporczywe naruszanie zasad niniejszego regulaminu może prowadzić do usunięcia z Forum.

Zablokowany