Strona 1 z 1

Regulamin Forum "KNX User Club Polska"

: 26 lut 2010, o 15:06
autor: Elmark
Regulamin "KNX User Club Polska"

§1. Zasady ogólne
1.1. Forum „KNX User Club Polska” - dalej zwane Forum UCP - jest technicznie częścią „Forum KNX Polska” – zwanym dalej Forum.
1.2. „KNX User Club Polska” nie jest stowarzyszeniem w rozumieniu prawa polskiego, oraz nie posiada osobowości prawnej.
1.3. Uczestnicy dyskusji w działach Forum „KNX User Club Polska” są zobowiązani do pełnego przestrzegania Regulaminu Forum KNX Polska.

§2. Dostęp do Forum KNX User Club Polska
2.1. Do Forum UCP mogą mieć dostęp wyłącznie zarejestrowania użytkownicy Forum.
2.2. Przystąpienie do Forum UCP następuje po przez zgłoszenie się do odpowiedniej grupy użytkowników (Partnerzy KNX, Projektanci, Instalatorzy).
2.2.1. W przypadku Partnerów KNX, Projektantów oraz Instalatorów do zaakceptowania członkostwa w danej grupie konieczne jest udokumentowanie posiadania odpowiedniego statusu – szczegółowych informacji na ten temat udziela moderator danej grupy.
2.2.2. Członkostwo w innych grupach będzie rozpatrywane indywidualnie.
2.3. Użytkownik może należeć do kilku grup jednocześnie uzyskując tym samym dostęp do odpowiednich działów tematycznych.

§3. Postanowienia końcowe
3.1. W kwestiach nieujętych w regulaminie obowiązuje opinia Moderatora Grupy UCP lub Administratora Forum.
3.2. Drastyczne lub uporczywe naruszanie zasad niniejszego regulaminu może prowadzić do usunięcia z Forum UCP oraz w szczególnych przypadkach także z Forum.