"Inteligencja budynków"

Książki, czasopisma branżowe, artykuły o KNX / EIB ...
Elmark
Posty: 113
Rejestracja: 16 lis 2007, o 15:25

"Inteligencja budynków"

Post autor: Elmark » 30 lip 2008, o 12:00

Autor: Piotr Rafalski
1 grudnia 2005
Źródło: idg.pl/artykuly

[...]
Psychologowie twierdzą, że mamy już kilkanaście rodzajów inteligencji. Do nich inżynierowie i architekci dorzucają jeszcze inteligencję zawartą w budynkach. Podobno jest to całkiem niezła inwestycja.
Firmy wynajmujące powierzchnie biurowe lub decydujące się na budowę własnych siedzib potrzebują zapewnienia jasno zdefiniowanych możliwości łączności, narzędzi informatycznych, wysoko rozwiniętej automatyki biurowej, bezpieczeństwa użytkowanych systemów, mienia i ludzi. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów i fakt, że ciągle czujemy na naszych plecach oddech konkurencji wymuszają, by to właśnie zasoby ludzkie firmy oraz budynek sprostał i pogodził takim, wydawałoby się, wykluczającym się oczekiwaniom. Najistotniejszym problemem do rozwiązania, już na etapie deski kreślarskiej projektanta biurowca, jest zapewnienie wysokiego standardu i bezpieczeństwa użytkownikom, a administratorowi i właścicielowi niskich kosztów eksploatacji, które stanowią ponad 30% wszystkich kosztów związanych z budynkiem w trakcie jego całego życia - nie wliczając kosztów energii. Na pomoc inwestorom przyszło inteligentne budownictwo, które przynosi wymierne korzyści i użytkownikom, i właścicielom budynków.

Czym jest inteligencja budynków?
Inteligentne budynki to takie, które są w stanie elastycznie dostosować się do oczekiwań użytkowników poprzez zintegrowany system zarządzania, łączący informacje pochodzące z różnych, zdecentralizowanych systemów budynkowych, przy zapewnieniu maksymalnej funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji. "Rozwiązania inteligentnych budynków kierowane są na rynek inwestorów oraz deweloperów budujących biurowce wyższych klas" - mówi Mariusz Kończak, prezes zarządu Computer Service Support Gdańsk. "Obecnie trudno sobie wyobrazić biurowiec klasy A bez zaawansowanych rozwiązań IB. Koszty realizacji mogą się mieścić w szerokim zakresie, w zależności od liczby systemów objętych automatyką oraz od klasy przyjętych rozwiązań. W praktyce najczęściej koszt rozwiązań IB wraz z systemami tzw. niskoprądowymi, takimi jak klimatyzacja czy systemy kontroli dostępu, oraz urządzeniami wykonawczymi zawiera się w zakresie 5-20% wartości inwestycji" - zaznacza Mariusz Kończak. Pierwsze inteligentne budynki zaczęto stawiać pod koniec lat 80. XX wieku - mają różne przeznaczenia i różną wielkość. Podstawą jest System Zarządzania Budynkiem (BMS - Building Managment System) przetwarzający wszystkie informacje przychodzące z Systemu Automatyki Budynku (BAS - Building Automation System) i generujący odpowiednią reakcję na zaistniałe okoliczności, z możliwością pełnego raportowania o stanie budynku i infrastruktury. System BMS powinien charakteryzować się pełną zdolnością do aktualizacji, konfiguracji i reorganizacji za pomocą urządzeń różnych producentów i dostawców, a dostęp do wszystkich podsystemów powinien być możliwy z każdego miejsca na świecie za pośrednictwem komputera PC. "Idea inteligentnych budynków naszym zdaniem będzie się rozwijać w kierunku integracji różnych elementów automatyki budynkowej w jedną sieć informatyczną" - mówi Piotr Chrobot, dyrektor handlowy ds. klientów kluczowych w Cisco Systems Poland. "W gmachu budowana jest zintegrowana sieć, do której podłączane są systemy monitoringu, sterowania, regulacji i nadzoru. Poszczególne elementy współpracują ze sobą, dzięki czemu możliwe jest kompleksowe zarządzanie budynkiem. Dodatkowo możliwe jest zarządzanie tymi systemami za pośrednictwem telefonii IP. Modułowość systemu daje możliwości łatwej rozbudowy i modernizacji. Niewątpliwą korzyścią jest zmniejszenie nakładów na infrastrukturę i administrację oraz łatwość i oszczędność eksploatacji".

Inteligencja w częściach
Podsystemy inteligentnego budynku można podzielić na systemy odpowiadające za bezpieczeństwo i te, które odpowiadają za komfort i eksploatację. W skład systemu odpowiadającego za bezpieczeństwo wchodzą:
system wykrywania i sygnalizacji pożaru;
system wykrywania dwutlenku węgla, gaszenia gazem i oddymiania;
system telewizji dozorowej;
system kontroli dostępu;
system sygnalizacji włamania i napadu;
system nagłośnienia.
W skład systemów odpowiadających za komfort i eksploatację wchodzą:
system automatycznej wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (HVAC);
system monitorowania i analizy mediów;
system sterowania oświetleniem;
system okablowania strukturalnego wraz z dedykowanym zasilaniem elektrycznym, z backup'em poprzez UPS i agregat prądotwórczy;
system telekomunikacyjny - cyfrowa centrala telefoniczna;
system telewizji kablowej.
"Praktycznie każdy biurowiec klasy A zbudowany w ostatnich latach w Warszawie i innych dużych miastach można nazwać inteligentnym" - twierdzi Mariusz Kończak. "Różne są oczywiście przyjęte rozwiązania, ale główny cel jest taki sam: zintegrowanie kontroli i zarządzania wszystkimi systemami z poziomu konsoli komputerowej tak, aby można było zarządzać zdalnie budynkiem lub większą liczbą budynków, a przede wszystkim zautomatyzowanie związanych z tym procesów. Przykładem mogą być biurowce GTC przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie".
Elementy bezpieczeństwa

Proces inwestycyjny inteligentnego budynku zaczyna się od koncepcji, która zawiera wstępny dobór standardów dla poszczególnych systemów, rzetelną analizę zagrożeń charakterystycznych dla danego obiektu, a w głównej mierze analizę zasadności zastosowania poszczególnych systemów w odniesieniu do standardu i funkcji obiektu. Rozpatrując systemy inteligentnych budynków z punktu widzenia administratorów, system wykrywania i sygnalizacji pożaru jest jednym z najistotniejszych elementów. Stanowi on nie tylko o poziomie bezpieczeństwa obiektu, ale dodatkowo pozwala również na zmniejszenie składek ubezpieczeniowych - umożliwiając tym samym obniżenie kosztów eksploatacji obiektu. Włączony do sieci monitoringu Państwowej Straży Pożarnej i posiadający 72-godzinne zasilanie awaryjne dodatkowo steruje bramami oraz drzwiami przeciwpożarowymi, systemem oddymiania, a także przekazuje informacje do systemu BMS wizualizującego stan aktualny. Ponadto, powiązany z systemem kontroli dostępu, w razie zagrożenia umożliwia bezpieczną ewakuację. System nagłośnienia obejmuje pomieszczenia ogólnodostępne oraz korytarze i drogi ewakuacyjne z podziałem na strefy nagłaśniania, a we współpracy z systemem sygnalizacji pożaru, który poprzez odpowiednio zaprogramowane wyjścia automatycznie uaktywnia zapisane w pamięci komunikaty głosowe systemu nagłośnienia, np. "alarm pożarowy - proszę opuścić budynek wyjściem głównym". Zastosowanie systemu nagłośnienia eliminuje czynnik ludzki, co w przypadku zagrożenia i paniki zapewnia podanie zrozumiałego komunikatu. System wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (HVAC) odpowiada za utrzymywanie określonej temperatury i wilgotności oraz wystarczającej ilości świeżego powietrza dostarczanego do pomieszczeń. Dobrze zaprojektowany modyfikuje parametry w określonych cyklach. Np. w ciągu jednej godziny przez 45 minut dostarcza powietrze o określonych parametrach podstawowych, zaś przez 15 minut powietrze o delikatnie obniżonej temperaturze, np. o 3°C. Powoduje to, że osoby przebywające w pomieszczeniach nie potrzebują otwierać okien w celu uzyskania subiektywnego odczucia świeżego powietrza usprawniającego funkcjonowanie. Pobierane z pomieszczeń ciepłe powietrze zostaje wykorzystywane do ogrzewania, np. parkingów podziemnych, co w decydujący sposób obniża koszty ogrzewania budynku. Ważnym elementem systemu HVAC są lokalne regulatory temperatury, umożliwiające osobom przebywającym w pomieszczeniach dostosowanie parametrów powietrza do własnych wymagań. System HVAC zintegrowany z systemem kontroli dostępu automatycznie obniża temperaturę w pomieszczeniach, gdzie nikt nie przebywa. System sterowania oświetleniem umożliwia zarządzanie obwodami oświetlenia na podstawie informacji otrzymywanych z wyłączników naściennych, zewnętrznych czujników oświetlenia, czujek ruchu, harmonogramów czasowych oraz systemu kontroli dostępu, a także sygnalizacji włamania i napadu. W ciągu dnia, kiedy nie ma potrzeby używania oświetlenia wewnętrznego, system uniemożliwia włączenie oświetlenia z poziomu włączników naściennych i tym samym wpływa na zaoszczędzenie energii elektrycznej. Ponadto, jeżeli w pomieszczeniu nie ma osób (rejestracja wejść i wyjść przez system kontroli dostępu), system również nie umożliwi włączenia oświetlenia, mimo braku oświetlenia słonecznego. W przypadku zaś wykrycia przez system sygnalizacji włamania i napadu próby forsowania pomieszczeń chronionych, system włącza oświetlenie w odpowiednich sekwencjach, umożliwiając łatwiejsze wykrycie i zlokalizowanie intruza.

"Najnowsze produkty realizują monitorowanie odbioru na poziomie poszczególnych obwodów odbiorczych, umożliwiając już nie tylko jakościową, ale także ilościową analizę poboru prądu w budynku. Daje to pełny obraz działania odbiorów elektrycznych, ilustrujący wszelkiego rodzaju awarie, np. brak zasilania czy uszkodzone źródła światła" - wyjaśnia Krzysztof Sasin, starszy specjalista ds. produktu - system EIB w ABB. Okablowanie strukturalne jest od lat nierozerwalnie związane z nowoczesnym budownictwem. Zadaniem tej technologii jest dostarczenie użytkownikowi mediów teleinformatycznych (telefonu, faksu, modemu, komputera) w dowolnym miejscu budynku z dedykowaną instalacją elektryczną zabezpieczoną kilkuminutowym UPS-em i własnym agregatem prądotwórczym. Główną zaletą jest możliwość dowolnego kształtowania powierzchni, bez konieczności dokonywania zmian w samym pomieszczeniu. Oznacza to, że można tworzyć w budynku w dowolnych ilościach i w dowolnych rozmiarach sieci komputerowe oraz telefoniczne dla każdego z działów czy podnajemców osobno. Stosowane przewody miedziane lub światłowody pozwalają na przesyłanie danych z prędkościami gigabitowymi. Przy jednoczesnym zapewnieniu łączy dzierżawionych o wysokich parametrach możliwa jest bezpieczna i wydajna komunikacja w przypadku firm wielodziałowych, międzynarodowych korporacji lub firm, dla których przepustowość łączy internetowych ma zasadnicze znacznie w codziennej pracy.

Użytkownik chce komfortu
Globalny system telekomunikacyjny, oparty na standardowych rozwiązaniach lub wykorzystujący VIP, umożliwia tworzenie wirtualnych grup o ściśle określonej numeracji, z możliwością korzystania m.in. z poczty głosowej, sms-ów i rozwiązań wideokonferencyjnych, a jednocześnie obniża koszty administracji i bieżącego wykorzystywania systemu. "Ważnym kierunkiem jest szukanie nowych możliwości i zastosowań oraz poszerzanie kręgu potencjalnych odbiorców technologii IB poprzez transferowanie rozwiązań poza tradycyjne biurowce: na szeroką skalę tam, gdzie dzisiaj jest to rzadko spotykane - na przykład w domach i mieszkaniach" - mówi Mariusz Kończak. "W przyszłości na pewno należy spodziewać się zastosowania wielu nowych rozwiązań. W praktyce istotnym ograniczeniem nie jest technologia, ale umiejętne opracowanie nowego zastosowania i skuteczne wprowadzenie go na rynek. Wszyscy główni producenci mają w gruncie rzeczy porównywalne rozwiązania w zakresie podstawowym, w związku z czym właśnie innowacyjność stanowić może dla nich ważny czynnik przewagi rynkowej".

Użytkownicy oczekują komfortu i wygody, które bezpośrednio przekładają się na ich samopoczucie, a co za tym idzie, wydajność - niebagatelną dla pracodawcy. Inteligentne budynki zapewniają im ustawienie komfortowej temperatury w miejscu pracy, odpowiednią ilość światła, ochronę danych i szybką, bezpieczną wymianę informacji w sieci wewnętrznej oraz zewnętrznej. Ułatwienia podczas prowadzenia konferencji lub prezentacji poprzez obsługiwanie jednym, czytelnym sterownikiem oświetlenia, żaluzji, projektora, rzutnika i nagłośnienia zwiększają ich mobilność oraz kreatywność. "Przykładem zintegrowanego systemu sterowania jest budynek firmy HEXAL POLSKA sp. z o.o w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 50C" - mówi Krzysztof Sasin. "Nadzorujący budynkiem po wdrożeniu systemu sterowania instalacjami za pomocą komputera stwierdził, że pracownicy już nie wyobrażają sobie zarządzania pomieszczeniem bez przeglądarki WWW".

Koszty inteligencji
Według ocen specjalistów koszt powstania budynku stanowi około 15% całości kosztów generowanych w trakcie jego eksploatacji przy założeniu, że cykl życia budynku biurowego wynosi 45 lat. Systemy Zarządzania Budynkiem są w stanie ograniczyć wydatki związane z użytkowaniem do 75%, przy jednoczesnym zapewnieniu całkowitego przeprojektowania funkcjonalności do aktualnych i przyszłych potrzeb najemców lub użytkowników w sposób prosty, a przede wszystkim wydajny. Decyduje to o efekcie ekonomicznym i czasie amortyzacji, przy których jednorazowe podniesienie kosztu wykonania i zastosowanie inteligentnych rozwiązań może przynieść wymierne korzyści w trakcie wieloletniej eksploatacji i utrzymania. "Coraz większe wymagania firm wynajmujących powierzchnie biurowe zmuszają inwestorów w Polsce do stosowania układów takich samych jak w Europie Zachodniej. System zarządzania jest jednym, ale nie jedynym sposobem walki o najemcę. Jednak niedoinwestowany, słabo zintegrowany system będzie balastem, a nie orężem walki o klienta" - dodaje Krzysztof Sasin.

Lucius
Posty: 162
Rejestracja: 18 sty 2009, o 23:21
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Re: "Inteligencja budynków"

Post autor: Lucius » 20 sty 2009, o 15:24

Ciekawe artykuły, ale znów moje pytanie... Skąd się biorą informacje o oszczędnościach wynikających z instalacja inteligentnych budynków ??

Nie rozpisuję się bo większość napisałem w temacie Ile kosztuje inteligentny dom?, ale znów pojawiają się jakieś procenty bez choćby przykładowych wyliczeń!! 75% oszczędności - skąd oni biorą takie informacje!!
Pozdrawiam
Łukasz Makowej
[Partner KNX, Certyfikat nr 14953]

ODPOWIEDZ